MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 PHIẾU ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2

      Kính gửi:  Hội đồng Tuyển sinh Cao đẳng chính qui  Trường CĐSPTW

Tên em là: ………………………………………………………………

Em đã dự thi kì thi tuyển sinh đại học năm 2014

Tại Hội đồng tuyển sinh Trường: ………………………………………………………………......

Khối thi: ………………………………….……..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………...

Số điện thoại bàn: …………………………..... Số ĐTDĐ: ……………………………………….

           Em xin đăng kí nguyện vọng 2 trình độ cao đẳng vào Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương:

Ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non

                                                                            Người đăng kí

                                                                        (Kí và ghi rõ họ tên)

(Download file đính kèm phía dưới)

Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 - Trường CĐSPTW


ĉ
Tuyển sinh Liên thông,
22:53, 30 thg 7, 2014
Comments