Giới thiệu Khoa Y Dược trường Đại Thành Đô

ĐH Thành Đô được đào tạo ngành Điều dưỡng hệ CĐ và ngành Dược hệ ĐH

Chức năng nhiệm vụ chính của Khoa: 

- Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập;

- Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình;

- Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, khai thác các dự án quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 

- Quản lý giảng viên, nhân viên và sinh viên theo phân cấp của Hiệu trưởng.   

1.Ban Chủ nhiệm khoa Y Dược, gồm có:

Trưởng khoa
GS.TSKH.BS. Phùng Đắc Cam

Phó Trưởng khoa
BSCKII. Cao Đức Hy

Phó Trưởng khoa
PGS TS DS Nguyễn Thị Tâm
Phó Trưởng khoa
PGS TS DS. Trịnh Văn Quỳ

 

Văn phòng làm việc của khoa

  
 

Một số hình ảnh phòng thực hành của khoa

2. Khoa Y Dược có: 11 Bộ môn,  

01 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thuốc từ dược liệu

01 Trung tâm nghiên cứu Y sinh học

01 Nhà thuốc Thực hành, bao gồm:  

- Bộ môn Hóa Cơ sở - Trưởng bộ môn: PGS.TS Lê Cảnh Hòa 

- Bộ môn Hóa phân tích - kiểm nghiệm - Trưởng bộ môn:  PGS.TS Trịnh Văn Quỳ

- Bộ môn Hóa dược - Dược lý - Dược lâm sàng-Trưởng bộ môn: ThS.Phạm Thị Phương Anh

- Bộ môn Thực vậ t– Dược liệu -Trưởng bộ môn PGS.TS Nguyễn thị Tâm

- Bộ môn Bào chế – Công nghệ Dược - Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Văn Long

- Bộ môn Sinh hóa - Độc chất - Trưởng bộ môn: GS.TSKH Vũ Minh Thục

- Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược - Trưởng bộ môn: DSCKI Nguyễn Chí Lương

- Bộ môn Y học cơ sở - Trưởng bộ môn: TS. BS Nguyễn Văn Khoan

- Bộ môn Điều điều dưỡng - Trưởng bộ môn: ThS Điều dưỡng  Dương thị Mỹ Nhân

- Bộ môn Y học lâm sàng - Trưởng bộ môn: PGS.TS Bùi Khắc Hậu

- Bộ môn Y tế công cộng - Trưởng bộ môn: PGS.TS Hồ Bá Do

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thuốc từ dược liệu: GĐ: GS.TS.DS Phạm Xuân Sinh

- Trung tâm Nghiên cứu Y- sinh học: GĐ:PGS - TS Vũ Tân Trào

- Nhà thuốc Thực hành - DSCKI Trần Mai Hương

- Vườn cây thuốc

3. Khoa có 17 phòng thực hành (trong đó ngành Dược có 10 phòng thực hành), 01 vườn dược liệu 1000 m2 có 141 loai cây thuốc.

Cụ thể các phòng thực hành Dược:

- Phòng thực hành Giải phẫu - Sinh lý;

- Phòng thực hành Vi sinh – Ký sinh – Sinh lý bệnh;

- Phòng thực hành Hóa vô cơ;

- Phòng thực hành Hóa phân tích – Kiểm nghiệm;

- Phòng thực hành Hóa hữu cơ

- Phòng thực hành Hóa dược – Dược lý;

- Phòng nghiên cứu trung tâm;

- Phòng thực hành Bào chế công nghệ dược;

- Phòng thực hành Sinh hóa – Độc chất;

- Phòng thực hành Thực vật – Dược liệu – Dược cổ truyền;

- Phòng thực hành Điều dưỡng cơ bản

- Phòng kỹ thuật Điều dưỡng

- Phòng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Phòng thực hành chăm sóc BMTE

- Phòng thực hành Y tế công cộng

- Phòng sấy hấp và chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm.

-Quầy thực hành bán thuốc.

- Vườn cây thưốc mẫu.

4. Đội ngũ giảng viên của Khoa Y Dược có:

Tổng số giảng viên cơ hữu của Khoa là 72 giảng viên giảng viên cơ hữ (trong đó có 4 Giáo sư-Tiến sĩ; 11 Phó Giáo sư – Tiến sĩ, 8 Tiến sĩ ; 16 Thạc sĩ; 16 BS-DS CK1 và 17 Kỹ thuật viên)

 Số giảng viên cơ hữu  về chuyên ngành Dược học là 42 GV (Trong đó có: 02 GS.TS, 04 PGS -TS, 01 TS , 10 ThS, 04 DS CKI,  21 DSĐH) và 8 Kỹ thuật viên phục vụ thí nghiệm, thực hành  cho  ngành Dược học.   

Tham gia giảng dạy các học phần kiến thức giáo dục đại cương có 11 GV cơ hữu thuộc các Khoa của Trường; trong đó có 03 TS, 07 ThS, 01 CN (CH).

Hướng dẫn sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng thực hành môn Giải phẫu

Hướng dẫn SV Cao đẳng Điều dưỡng thực hành môn Giải phẫu

Hướng dẫn SV Cao đẳng Điều dưỡng thực tập môn vi sinh vật

Hướng dẫn SV Cao đẳng Điều dưỡng thực tập môn Vi sinh vật

SV Cao đẳng Điều dưỡng thực hành đo Huyết áp

SV Cao đẳng Điều dưỡng Thực hành hồi sinh Tim Phổi

SV Cao đẳng Điều dưỡng Thực hành tiêm truyền tĩnh mạchComments